پزشکی

فیلترهای فعال

اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول

135٬000 ‎تومان 150٬000 ‎تومان
ساختمان و کاتالیز دانلود کاتالوگ رنگی تصاویر
اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم

144٬000 ‎تومان 160٬000 ‎تومان
بیوانرژیک و متابولیسم دانلود کاتالوگ تصاویر رنگی
فشرده ایمونولوژی
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

فشرده ایمونولوژی

54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

انگل شناسی پزشکی

72٬000 ‎تومان 80٬000 ‎تومان
اطلس رنگی ژنتيک اطلس رنگی ژنتيک 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اطلس رنگی ژنتيک

54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
اصول تغذیه اصول تغذیه 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم کشاورزی و دامی

اصول تغذیه

18٬000 ‎تومان 20٬000 ‎تومان
بافت شناسی بافت شناسی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بافت شناسی

27٬000 ‎تومان 30٬000 ‎تومان
1000آزمون انگل شناسی پزشکی 1000آزمون انگل شناسی پزشکی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

1000آزمون انگل شناسی پزشکی

4٬500 ‎تومان 5٬000 ‎تومان
سری 1000 آزمون مجموعه سؤالهای آزمون‌های جامع علوم پایه انگل‌شناسی پزشکی  همراه با پاسخ‌های تشریحی ویژه امتحان‌های جامع علوم پایه پزشکی و کارشناسی
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.