فیزیک

فیلترهای فعال

فيزيک مدرن در مهندسی فيزيک مدرن در مهندسی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پایه

فيزيک مدرن در مهندسی

54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
موضوع کتاب فیزیک مدرن در مهندسی این کتاب راجع به فیزی در مبحث مهندسی توضیحات صمبتمشت هخشتصثب هتشصثبخ تشصثبه شصتثبخ شصثهبتشصخهتب شصثبت شبشصثب شص بتشصثبح تشصثبتشصثبت تیتر بعدی رو بنوسید شمکتنب شصثهختب هخحشصبتشصثهخ تشصهخبت شصثهخبتشصثخبهت
فیزیک به روش ساده
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پایه

فیزیک به روش ساده

36٬000 ‎تومان 40٬000 ‎تومان
برای دانش‌آموزان ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی،‌و علاقه‌مندان
مکانیک تحلیلی
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پایه

مکانیک تحلیلی

90٬000 ‎تومان 100٬000 ‎تومان
فیزیک کوانتومی
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پایه

فیزیک کوانتومی

90٬000 ‎تومان 100٬000 ‎تومان
فیزیک جدید1
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پایه

فیزیک جدید1

36٬000 ‎تومان 40٬000 ‎تومان
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.