گیاه پزشکی

فیلترهای فعال

تنش زنده و تلفات عملکرد گیاه تنش زنده و تلفات عملکرد گیاه 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم کشاورزی و دامی

تنش زنده و تلفات عملکرد گیاه

54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
در این کتاب بر پاسخ گیاه به تنش زنده از نظر واکنش‌های فیزیولوژیکی، نموی،‌رشد و عملکرد تمرکز شده است . در بیشتر فصل‌های کتاب به طور اساسی روی تنش زنده با مضمون کشاورزی بحث می‌شود و وضعیت دانش کنونی در مورد گیاهان و تنش‌های زنده را به درستی منعکس می‌کند. به طوری که آسیب زیستی و گیاهان زراعی در بخش کشاورزی نسبت به آسیب زیستی و گیاهان وحشی در اکوسیستم‌ها به...
فرهنگ بیماری‌های درختان... فرهنگ بیماری‌های درختان... 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم کشاورزی و دامی

فرهنگ بیماری‌های درختان میوه و واژه های وابسته

54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
کتاب فرهنگ مجموعه رشته بیماری شناسی گیاهی به شمار می رود و محدوده یک هزار بیماری های درختان میوه ومیوه ها و اصطلاحات وابسته به آنهاست که برای هر کدام واژه فارسی گزینش یا ساخته شده و علائم بارز آن بیماری ها به اختصار شرح داده شده است
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.