لیست آثارحسن ملکی (قاسم)

30 مهارت زندگی 30 مهارت زندگی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

30 مهارت زندگی

حسن ملکی (قاسم)
49٬500 ‎تومان 55٬000 ‎تومان
ویژه جوانان و نوجوانان
اخلاق حرفه‌ای
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

اخلاق حرفه‌ای

حسن ملکی (قاسم)
10٬800 ‎تومان 12٬000 ‎تومان
اخلاق حرفه‌ای در مدرسه اخلاق حرفه‌ای در مدرسه 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

اخلاق حرفه‌ای در مدرسه

حسن ملکی (قاسم)
43٬200 ‎تومان 48٬000 ‎تومان
جامعه امروزی ما بايد تجديد نظری در چگونگی و كيفيت روابط انسانی و رعايت حقوق متقابل انسان‌ها بنمايد و آن، توجه نمودن و مد نظر قرار دادن اخلاق حرفه‌ای در مناسبات خويش است.  شايد اولين گام در اين راستا آشنايی تک تک افرادی است كه وارد حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌شوند با اخلاق حرفه‌ای باشد. از اين‌رو مجموعه‌ای كه پيش روست سعی بر آن دارد كه به اين نياز بخش عظيمی...
تحلیل محتوای کتاب درسی تحلیل محتوای کتاب درسی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی

حسن ملکی (قاسم)
63٬000 ‎تومان 70٬000 ‎تومان
كتاب درس يكی از عناصر اصلی انتقال پيام‌های آموزشی در فرآيند تربيت جامعه‌ ماست.از اين‌رو آشنايی معلمان با اين عنصر اصلی و مبنايی تدريس از الزامات است. برای اينكه با كم و كيفيت كتاب درسی آشنا گرديم.آشنايی با تكنيک‌های تحليل محتوای آموزشی ضرورت پيدا می‌كند.کتاب در قالب سه بخش و بيست فصل تنظيم گرديده است.دربخش اول سعی گرديده است مخاطبين (  كه عمدتاً دانشجويان...
تدریس در کودکستان تدریس در کودکستان 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

تدریس در کودکستان

حسن ملکی (قاسم)
58٬500 ‎تومان 65٬000 ‎تومان
شاخص‌های تربیت
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

شاخص‌های تربیت

حسن ملکی (قاسم)
31٬500 ‎تومان 35٬000 ‎تومان
مبانی و اصول تربیت
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

مبانی و اصول تربیت

حسن ملکی (قاسم)
54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
مهارت‌ اساسی تدریس
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم انسانی

مهارت‌ اساسی تدریس

حسن ملکی (قاسم)
54٬000 ‎تومان 60٬000 ‎تومان
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.