لیست آثار دکتر حسین زارع

حسین زارع در 06/06/1347 در شهرستان نور متولد شد. وي بعد از گذراندن دوره آموزشي ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان جهت ادامه تحصیل مقطع کارشناسي روان‌شناسي با رتبه ممتاز در آزمون کنکور سراسري کشور وارد دانشگاه علامه طباطبایي شده است. سپس جهت گذراندن دوره کارشناسي ارشد و دکتري روان‌شناسي تربیتي دانشگاه خوارزمي را به‌عنوان محل تحصیل انتخاب نموده است. با دفاع از رساله دکتري با موضوع حافظه آشکار و ناآشکار در عمل به روان‌شناسي شناختي علاقمند شد. بعد از  فراغت از تحصیل عضو علمي گروه روان‌شناسي دانشگاه پیام نور شد. در حال حاضر ایشان با مرتبه استادي به آموزش دروسي همچون روان‌شناسي شناختي و نظریه‌هاي یادگیري در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري مشغول هستند.

پژوهش در موضوعات مختلف روان‌شناسي شناختي از جمله مفاهیم جدید در علوم شناختي، از دغدغه‌هاي جدي وي است. خلاصه فعالیت‌هاي علمي ایشان به شرح زیر است

  1. انجام پژوهش و ارائه نتایج یافته‌هاي آن در قالب بیش از 300 مقاله علمي در نشریات معتبر داخل و خارج از کشور به صورت مستقل و مشترك.
  2. انجام بیش از  25 طرح پژوهشي خاتمه یافته.
  3. راهنمایي و هدایت بيش از 20 رساله دکتري
  4. ترجمه و تألیف بيش از 40 عنوان کتاب به صورت مستقل و مشترك
  5. عضویت در هیات تحریریه چند مجله علمي- پژوهشي و سردبیري دو مجله علمي- پژوهشي «شناخت اجتماعي» و «یادگیري آموزشگاهي و مجازي»
  6. عضویت در انجمن‌هاي علمي
  7. عضو كميسيون روان‌شناسي شناختي و روان‌شناسي تربيتي سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره.

حسین زارع در چندین سال پیاپي در گروه 4000 نفري اعضاء هیات علمي دانشگاه پیام نور، به‌عنوان پژوهشگر برتر انتخاب گردید. ایشان بر اساس گزارش پایگاه استنادي جهان اسلام در خرداد 1395 جزء ده نفر اول پرتولیدترین محققان علوم انساني کل کشور بوده است.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش قوانین cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.