لیست آثار مهندس عباداله پیرایرانی

کارشناس دامپروری با گرایش زنبورداری و کارشناس ارشد مدیریت

مهندس عباداله پیرایرانی کارشناس دامپروری با گرایش زنبورداری و
کارشناس ارشد مدیریت از سال
۱۳۴۹ به زنبورداری حرفه ای اشتغال
داشته و با پیاده کردن روش های نوین
زنبورداری از جمله پرورش ملکه.تولید
ژله رویال. گرده. بره موم و زهر زنبور
و پیاده کردن سیستم دو یا چند ملکه
در کندو. تولید عسل شانی یک پوندی
و برداشت ۵۰کیلو گرم عسل از هر کندو
در سال ۱۳۶۸بعنوان زنبوردار نمونه اذربایجان شرقی انتخاب و جوایزی
از مقامات عالی کشور(رئیس جمهور .
وزرای محترم کشاورزی و جهاد سازندگی ) دریافت نمودند.
مشارالیه در دانشگاه و مراکز اموزشی
بتدریس اشتغال داشته و کتاب‌های
متعددی را ترجمه و یافته‌های خویش
را بدانشجویان و زنبورداران انتقال داده
و بعد از ۳۵ سال رنبورداری علمی و عملی
و استفاده از منابع جهانی و نگارش
مقالات علمی. تحقیقی. جزوات اموزشی
یافته های خویش را در چهار جلد کتاب تنظیم و ارایه نموده است.
جلد اول و دوم بنام زنبوران عسل و
زنبورداری که توسط دانشگاه چاپ و منتشر گردید در سال ۱۳۸۵ و ۸۶ بعنوان
کناب‌های بر گزیده سال و فصل
جمهوری اسلامی انتخاب و جوایزی
از مقامات عالی کشور در یافت نمودند
و جلد سوم بنام گفتگوی زنبوران با
یک زنبوردار و جلد چهارم نیز برای
بهره برداری زنبورداران در سطوح
مبتدی. نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای
چاپ و منتشر گردید.
کتاب های مذکور طبق نظر صاحب
نظران کامل‌ترین کتاب های زنبور
داری در کشور بوده که از صفر تا صد
زنبورداری مدرن در آن‌ها شرح داده شده اند.

Less
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش قوانین cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.