لیست آثار دکتر محسن مختاریان

تاريخ تولد: 04/12/1364

محل تولد: سبزوار

مليت: ايراني

آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پست الكترونيك: mokhtarian.mo@gmail.com و mokhtarian.mo@riau.ac.ir

سوابق تحصيلي

1.                 كارشناسي مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1383-1387 (با معدل 80/17).

2.                 كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1388-1390 (با معدل 91/18).

3.                 دکتری علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1391-1394 (با معدل 52/19).

 

عناوین پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد (با کسب نمره 20 و درجه عالی):

کاربرد ابزار هوشمند شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم آبگیری اولتراسوند-اسمز کدوی سبز

 

دکترای تخصصی (با کسب نمره 20 و درجه عالی):

مطالعه ترمودینامیکی یک خشک‌کن خورشیدی مجهز به گردش هوا و استفاده از آن جهت مدلسازی فرآیند خشک کردن پسته توسط روش‌های الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی

 

تجربه‌ حرفه‌ای

·       عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد رودهن (از سال 1395 تاکنون)

·       مدرس مدعو گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد تهران شمال (از سال 1398 تاکنون)

·       مدرس مدعو دانشگاه علمی-کاربردی، جوین، خراسان رضوی، ایران (از سال 1393-1396)

·       مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، جوین، خراسان رضوی، ایران (از سال 1393-1394)

 

رتبه‌های علمی و افتخارات

1.                 پژوهشگر برتر دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1400

2.                 برگزیدۀ بنیاد ملی نخبگان کشور

3.                 عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

4.                 کسب رتبه‌ سوم تحصیلی در مقطع کاشناسی

5.                 کسب رتبه‌ دوم تحصیلی در مقطع کاشناسی ارشد

6.                 پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 1391

7.                 پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 1392

8.                 دریافت لوح سپاس به عنوان کسب رتبه ممتاز در میان دانشجویان علوم و صنایع غذایی ورودی 1388.

9.                 دریافت لوح سپاس به عنوان کسب رتبه ممتاز در میان دانشجویان علوم و صنایع غذایی ورودی 1390.

 

زمینۀ تخصصی و علایق پژوهشی

1.                 مهندسی علوم و صنایع غذایی

2.                 رئولوژی مایعات

3.                 فراورش و نگهداری مواد غذایی

4.                 مدلسازی فرآیندهای غذایی

5.                 طراحی خشک‌کن‌های خورشیدی

6.                 خشک کردن گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی

7.                 فرمولاسیون پوشش‌های خوراکی برای گسترش ماندگاری مواد غذایی

 

شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي

1.                 گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی "خوراک دام، سلامت دام و دامداری"-سمینار علمی، صنعتی و تجاری صنایع لبنی ایران و فنلاند

2.                 گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی "تکنولوژی فرآوری محصولات لبنی"-سمینار علمی، صنعتی و تجاری صنایع لبنی ایران و فنلاند

3.                 گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی "کاربرد پلاسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی"-شرکت کاوش یاران فن پویا

4.                 گواهینامه شرکت در کارگاه "آموزش SPSS" ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

5.                 گواهینامه شرکت در کارگاه "ارائه مقاله به صورت شفاهی" ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

6.                 گواهینامه شرکت در کارگاه "روش تحقیق" ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

7.                 گواهینامه شرکت در کارگاه "سواد اطلاعاتی (آموزش کتابخانه دیجیتال)" ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

8.                 گواهینامه دورۀ HACCP از موسسه URS انگلستان

9.                 گواهینامه دوره آموزشی مبانی رایانه و داده پردازی از وزارت تعاون

10.             گواهینامه دوره آموزشی Excel از وزارت تعاون

11.             گواهینامه دوره آموزشی اینترنت از وزارت تعاون

12.             گواهینامه دوره آموزشی حسابداری مقدماتی از وزارت تعاون

13.             گواهینامه دوره آموزشی Word از وزارت تعاون

 

عضويت

1.                 برگزیدۀ بنیاد ملی نخبگان کشور

2.                 عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی-تاکنون

3.                 عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از سال 1383 تاکنون

4.                 عضویت در انجمن علمی-تخصصی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

5.                 عضویت در انجمن گیاهان دارویی ایران شاخۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

مسئولیت‌های اجرائی

1.     عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2.      عضو کمیتۀ اجرا و پیاده‌سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاه صنایع غذایی

 

نرم افزارهای آموزشی

مسلط به نرم افزارهای آموزشی SAS، Design Expert، SPSS، Minitab، Statistica.

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

الف) مقالات علمی-پژوهشی بین المللی (ISI)

1.                Mokhtarian, M., Kalbasi-Ashtari, A. and Tavakolipour, H. 2020. Performance of fuzzy logic model to foresee of ground pistachio nut isotherm. Pistachio and Health Journal, Inpress.

2.                Mokhtarian, M., Kalbasi-Ashtari, A. and Hamedi, H. 2020. Effects of shade and solar drying methods on physicochemical and sensory properties of Mentha piperita L.. Food and Health Journal, 3(3): 25-32.

3.               Mokhtarian, M., Kalbasi-Ashtari, A. and Xiao, H.W. 2020. Effects of solar drying operation equipped with a finned and double-pass heat collector on energy utilization, essential oil extraction and bio-active compounds of peppermint (Mentha Piperita L.). Drying Technology, https://doi.org/10.1080/07373937.2020.1836650.

4.               Mokhtarian, M., Tavakolipour, H., Bagheri, F., Fernandes Oliveira, C.A., Corassin, C.H. and Mousavi Khaneghah, A. 2020. Aflatoxin B1 in the Iranian pistachio nut and decontamination methods: A systematic review. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 12(4): 15-25.

5.               Gahruie, H.H., Parastouei, K., Mokhtarian, M., Rostami, H., Niakousari, M. and Mohsenpour, Z. 2020. Application of innovative processing methods for the extraction of bioactive compounds from saffron (Crocus sativus) petals. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2020.100264.

6.               Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi-Ashtari, A. 2020. Rheological modeling and activation energy of Persian grape molasses. Journal of Food Process Engineering, https://doi.org/10.1111/jfpe.13547.

7.               Nouri, M., and Mokhtarian, M. 2020. Optimization of Pectin Extractions from Walnut Green Husks and Characterization of the Extraction Physicochemical and Rheological Properties. Nutrition and Food Sciences Research, 7(2): 47-58.

8.               Gahruie, H.H., Niakousari, M., Parastouei, K., Mokhtarian, M., Eş, I., and Mousavi Khaneghah, A. 2020. Co-encapsulation of vitamin D3 and saffron petals’ bioactive compounds in nanoemulsions: Effects of emulsifier and homogenizer types. Journal of Food Processing and preservation, https://doi.org/10.1111/jfpp.14629.

9.               Mokhtarian, M., and Tavakolipour, H. 2019. The Effects of solar drying systems and packaging types on the quality indicators of dried pistachio nuts. Pistachio and Health Journal, 2(1): 71-82.

10.            Tavakolipour, H., Kalbasi-Ashtari, A. and Mokhtarian, M. 2019. Effects of coating pistachio kernels with mixtures of whey protein and selected herbal plant extracts on growth inhibition of Aspergillus flavus and prevention of aflatoxin during storage. Journal of Food Safety, https://doi.org/10.1111/jfs.12711.

11.            Mokhtarian, M. and Tavakolipour, H. 2019. The effects of solar drying systems and packaging types on the quality indicators of dried pistachio nuts. Pistachio and Health Journal, 2(1): 71-82.

12.            Mokhtarian, M. and Garmakhany, A. 2017. Production of ultrasound osmotic dehydration properties of courgette by ANN. Journal of Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 9(2): 161-169.

13.            Mokhtarian, M., Tavakolipour, H. and Kalbasi-Ashtari, A. 2017. Effects of solar drying along with air recycling system on physicochemical and sensory properties of dehydrated pistachio nuts. LWT-Food Science and Technology, 75: 202-209.

14.            Mahjoorian, A., Mokhtarian, M., Fayyaz, N., Rahmati, F., Sayyadi, S., Ariaii, P. 2017. Modeling of drying kiwi slices and its sensory evaluation. Food Science & Nutrition. 5:466-473

15.            Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi Ashtari, A. 2017. Lipid oxidation kinetics of pistachio powder during different storage conditions. Journal of Food Process Engineering, 40 e12423.

16.            Jabrayili, SH., Farzaneh, V., Zare, Z., Bakhshabadi, H., Babazadeh, Z., Mokhtarian, M., Carvalho, I.S. 2016. Modelling of mass transfer kinetic in osmotic dehydration of kiwifruit. International Agrophysics, 30: 185-191.

17.            Mokhtarian, M. and Tavakolipour, H. 2016. The Application of Neural Network Method for the Prediction of the Osmotic Factors of Crookneck Squash. Journal of Food Biosciences and Technology, 6(2): 23-30.

18.            Ghodsvali, A.R., Farzaneh, V., Bakhshabadi, H., Zare, Z.., Karami, Z., Mokhtarian, M. and Carvalho, I.S.  Screening of the aerodynamic and biophysical properties of barley malt. International Agrophysics, 30, 457-464.

Tavakolipour, H. and Mokhtarian, M. 2016. New approach to the calculation of pistachio powder hysteresis. International Agrophysics, 30: 245-251.

19.            Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi Ashtari, A. 2016. Persian pistachio nut (Pistacia vera L.) dehydration in various conditions. International Journal of Chemical and Environmental Engineering, 7(2): 79-81.

20.            Mokhtarian, M., Tavakolipour, H. and Kalbasi Ashtari, A. 2016. Energy and exergy analysis in solar drying of pistachio with air recycling system. Journal of Drying Technology, 34(12): 1484-1500.

21.            Tavakolipour, H. and Mokhtarian, M. 2016. Drying of chilli pepper in various conditions. Journal of Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 8(1): 87-93.

22.            Nemat Shahi, M.M., Mokhtarian, M. and Entezari, A.  2014. Optimization of thin layer drying kinetics of kiwi fruit slices using genetic algorithm. Advances in Natural and Applied Sciences, 8(11): 11-19.

23.            Tavakolipour, H. and Mokhtarian, M. 2014. Estimation of equilibrium moisture content of pistachio powder through the ANN and GA Approaches. International Journal of Food Engineering, 10(4): 747-755.

24.            Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi Ashtari, A. 2014. Intelligent monitoring of zucchini drying process based on fuzzy expert engine and ANN. Journal of Food Process Engineering, 37: 474-481.

25.            Tavakolipour, H. and Mokhtarian, M. 2014. Application of neural network for estimation of pistachio powder sorption isotherms. Latin American Applied Research (LAAR), 44: 189-194.

26.            Mokhtarian, M., Koushki, F., Bakhshabadi, H., Askari, B., Daraei Garmakhany, A. and Rashidzadeh, S.H. 2014. Feasibility investigation of using artificial neural network in process monitoring of pumpkin air drying. Journal of Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 6(2): 191-199.

27.            Mokhtarian, M., Heydari Majd, M., Koushki, F., Bakhshabadi, H., Daraei Garmakhany, A. and Rashidzadeh, S.H. 2014. Optimisation of pumpkin mass transfer kinetic during osmotic dehydration using artificial neural network and response surface methodology modelling. Journal of Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 6(2): 201-214.

28.            Yaghoubi, M., Askari, B., Mokhtarian, M., Tavakolipour, H., Elhamirad, A.H., Jafarpour, A. and Heidarian, S. 2013. Possibility of using neural networks for moisture ratio prediction in dried potatoes by means of different drying methods and evaluating physicochemical properties. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 15(4): 258- 269.

29.            Tavakolipour, H. and Mokhtarian, M. 2012. Neural network approaches for prediction of pistachio drying kinetics. International Journal of Food Engineering, 8(3). DOI: 10.1515/1556-3758.2481.

 

ب) مقالات علمی-پژوهشي وزارتین (ISC)

1.                شعبانی، م. مختاریان، م. و کاظم‌پور، ر. 1399. بررسی امکان افزایش پایداری اکسایشی همبرگر ماهی با استفاده از عصارۀ اتانولی بره‌موم طی دورۀ انبارمانی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، در حال چاپ.

2.               مختاریان، م نوری، م. 1399. تعیین و مدلسازی ویژگی‌های رئولوژیکی عصاره کدو تنبل (Cucurbita maxima). نوآوری در علوم و فناوری غذایی، در حال چاپ.

3.               کشوری فرد، ف.، مختاریان، م. 1399. ارزیابی تأثیر اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر پایداری اکسایشی روغن سویا. مجلۀ الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 12(1): 94-81.

4.               علیزاده، ع.، توکلی‌پور، ح.، مختاریان، م. 1399. تأثیر عصارۀ اتانولی پودر زردچوبه بر پایداری اکسایشی روغن سویا. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 12(2): 120-109.

5.               مختاریان، م نوری، م. 1399. بهینه‌یابی فرآیند تولید کنسانترۀ کدوی تَنبَل به روش سطح پاسخ. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 12(4): 71-55.

6.                نوری، م. و مختاریان، م. 1399. استخراج پلی‌ساکارید پکتین از چوب مرکزی گردو و بررسی بازده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن. مهندسی بیوسیستم ایران، 51(2): 270-455.

7.               مختاریان، م کلباسی‌اشتری، ا. 1398. تحلیل انرژی و اگزرژی یک خشک‌کن خورشیدی با دو انبارۀ گرمایی برای خشک کردن نعناع فلفلی. فناوری‌ نوین غذایی، 6(3): 439-421.

8.               مهجوریان، ع.، نوروزی، م.، مختاریان، م. 1397. استخراج ژلاتین از پوست فیل ماهی دریای خزر (Huso Huso) و بررسی خصوصیات رئولوژیکی آن. علوم و صنایع غذایی ایران، 84(15): 439-429.

9.               مختاریان، م شجاعی، آ. 1397. بهینه‌یابی فرآیندهای شفاف‌سازی آب کرفس به روش سطح پاسخ (RSM) و بررسی خصوصیات کیفی محصول تولیدی. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13(3): 58-47.

10.            مختاریان، م. 1396. بررسی تأثیر پیش‌تیمار اتیل اولئات و فراصوت بر برخی ویژگی‌های کیفی بامیۀ خشک شده به روش مادون قرمز. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 9(4): 19-1.

11.            مختاریان، م.، حامدی، ح.، جنیدی جعفری، ن.ا.، آخوندزادۀ بستی، ا. 1396. بررسی روش‌های مختلف خشک کردن گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita). مجلّۀ گیاهان دارویی، 16(4): 161-147.

12.            آقاجانی اینچه کیکانلو، ساناز.، توکلی‌‌پور، ح. و مختاریان، م. 1396. بررسی ویژگی‌های کیفی و میکروبیولوژیکی آویشن شیرازی تحت تیمار پرتودهی. مجلّۀ نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 9(2): 87-77.

13.            مختاریان، م توکلی‌‌پور، ح. و کلباسی‌اشتری، ا. 1395. مدلسازی سینتیک خشک کردن پسته رقم کله قوچی با استفاده از روش‌های مختلف خشک کردن: خشک ‌کردن خورشیدی، سنتی در آفتاب و سایه. مجلّۀ پژوهش‌های صنایع غذایی، 26(4): 637-627.

14.            دولت‌آبادی، م.، مختاریان، م.، مرتضوی، س.ع. و الهامی‌راد، ا.ح. 1395. بررسی اثر ریز‌پوشانی چند لایه‌ای به روش ژلاتیناسیون خارجی بر بقاء باکتری پروبیوتیک طی پاستوریزاسیون آب پرتقال. مجلّۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 11(3): 102-93.

15.            مختاریان، م.، محمودی، م.، ملکی، م.، مهجوریان، ع. 1395. بررسی عملکرد نوع آرایش شبکۀ عصبی پرسپترون در پیش‌بینی سینتیک انتقال جرم آبگیری اولتراسوند-اسمز تُرُب. مجلۀ علوم و صنایع غذایی ایران، 61(13): 43-33.

16.            امیری، م. توکلی‌پور، ح. و مختاریان، م. 1395. بررسی تأثیر جایگزینی صمغ کتیرا بر بهبود خصوصیات خمیری شدن آردهای برنج، ذرت و سیب‌زمینی توسط دستگاه تحلیل‌گر سریع ویسکوزیته. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 8(2): 72-65.

17.            توکلی‌‌پور، ح. و مختاریان، م. 1395. نانو ریز‌پوشانی روغن دانه انار با روش تعلیق مایع در مایع و رهایش روغن در محیط شبیه‌سازی شده معده. مجلّۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 11(2): 84-75.

18.            مهجوریان، ع. مرتضوی، س.ع. مختاریان، م. و جعفری سواره، ش. 1394. بررسی تأثیر افزودن ترکیبات هیدروکلوئیدی گوار و زانتان بر رفتار رئولوژیکی دوغ کم چرب. مجلّۀ علوم و صنایع غذایی ایران، 60(13): 104-93.

19.            مختاریان، م. توکلی‌‌پور، ح. و کلباسی اشتری، ا. 1394. مقایسه تأثیر روش‌ خشک کردن با کمک خشک‌کن خورشیدی در حالت بازگردش هوا با روش سنتی در معرض تابش مستقیم آفتاب بر روی خصوصیات کیفی پسته. مجلّۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 10(4): 102-93.

20.            قدس‌ولی، ع.ر. مختاریان، م. بخش آبادي، ح و نعمت شاهی، م.م. 1394. بررسی خواص مهندسی و بهینه‌سازي وزن هزار دانه نخود با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 7(2): 13-1.

21.            توکلی‌‌پور، ح. مختاریان، م. و زیرجانی، ل. 1394. مطالعه تأثیر پیش تیمارهای مختلف بر روی فرآیند آبزدایی فلفل قرمز چیلی (capsicum annum) و بررسی مدلسازی سینتیک خشک کردن. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذایی، 7(2): 57-47.

22.            جعفرزاده، ف. توکلی‌‌پور، ح. مختاریان، م. و آریایی، پ. 1395. مطالعۀ تأثیر محلول‌های اسمزی دوگانه جهت تسریع نرخ انتقال جرم کدوی حلوایی طی آبگیری اسمزیبه کمک روش‌شناسی سطح پاسخ. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 8(1): 23-13.

23.            توکلی‌‌پور، ح. و مختاریان، م. 1394. مطالعه اثر روش‌ها و پیش تیمارهای مختلف خشک کردن بر سینتیک بازآب‌پوشی فلفل قرمز چیلی (capsicum annum). مجلّۀ مهندسی بيوسيستم ايران، 46(4): 443-435.

24.            بشری، س. توکلی‌پور، ح. و مختاریان، م. 1394. پایش سینتیک خشک کردن لایه نازک ریواس طی فرآیند آبگیری فراصوت-اسمز. مجله مهندسی بیوسیستم، 46(3): 263-255.

25.            مهجوریان، ع. توکلی‌‌پور، ح. و مختاریان، م. 1393. مطالعه برخی خصوصیات ماست پروبیوتیک غنی شده با ریتنتیت و کنسانتره پروتئینی آب پنیر.  مجلّۀ فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 6(1): 118-103.

26.            مختاریان، م. توکلی‌پور، ح. جعفری سواره، ش و امیری، م. 1393. تعیین پارامترهای بهینه در استخراج و فرمولاسیون نوشابه فراسودمند چای سبز و تعیین ویژگی‌های رئولوژیکی آن. مجلّۀ پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی، 3(1): 66-51.

27.            مختاریان، م. و توکلی‌‌پور، ح. 1393. تولید چیپس کیوي کم چرب با ژل آلوورا و بررسی پروفایل انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق. مجلّۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 9(2): 104-95.

28.            قدس‌ولی، ع.ر. مختاریان، م. و بخش آبادي، ح. 1392. بهینه‌سازي زمان برداشت و مدت نگهداري در سردخانه جهت بهبود خصوصیات کیفی انگور. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 5(3): 65-75.

29.            قدس‌ولی، ع.ر. مختاریان، م. بخش آبادي، ح. و عرب‌عامریان، ف. 1392. پایش فرآیند مالت‌سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مجلّۀ پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 9(3): 242-231.

30.            آیدانی، ع. کاشانی‌نژاد، م. مختاریان، م. و بخش آبادي، ح. 1392. بهینه‌سازی فرآیند آبگیری اسمزی پرتقال با روش سطح پاسخ و تخمین پارامترهای آبگیری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. مجلّۀ پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 9(3): 214-202.

31.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. آرمین، م. و کوشکی، ف. 1391. پایش سینتیک آبگیري اولتراسوند-اسمز کدوي سبز در شرایط مختلف فرآوري. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 4(4): 51-61.

32.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1391. امکان‌سنجی استفاده از مدل‌های مختلف پیش‌بینی کننده در تخمین جرم دانۀ پسته و تعیین مناسب‌ترین مدل. مجلّۀ پژوهش‌هاي صنایع غذایي، 22(3): 225-240.

33.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1391. تخمین پارامترهاي خشک کردن گوجه فرنگی با کمک شبکه‌هاي عصبی مصنوعی. مجلّۀ پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی، 1(1): 61-74.

34.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. آرمین، م. و کوشکی، ف. 1391. کاربرد روش ترکیبی اولتراسوند-اسمز جهت افزایش فرآیند انتقال جرم در بافت تُرُب. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 4(1): 25-35.

35.            مختاریان، م. شفافی‌ زنوزیان، م. کوشکی، ف. و سلامی‌نیا، م. 1391. پایش فرآیند اسمزي کدو حلوایی در شرایط مختلف. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 4(2): 25-35.

36.            یعقوبی، م. توکلی‌پور، ح. الهامی‌راد، آ.ح. ضیاء‌الحق، س.ح.ر. مختاریان، م. و عسکري، ب. 1391. بررسی سینتیک اُفت رطوبت و مدلسازي ریاضی سیب‌زمینی با استفاده از آنالیز رگرسیون. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 4(2): 79-84.

37.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1391. کاربرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی نسبت رطوبت و بررسی خصوصیات حسی و تغذیه‌اي و گوجه فرنگی در طی خشک کردن. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 4(3): 55-66.

38.            مختاریان، م. و شفافی زنوزیان، م. 1390. پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیري اسمزي کدوي حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکۀ عصبی مصنوعی در حالت استاتیک. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 3(1): 61-73.

39.            مختاریان، م. توكلي‌پور، ح. و کوشکی، ف. 1390. پيش‌بيني خواص فيزيكي پسته با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در طي فرآوري. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 3(3): 25-38.

40.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. آرمین، م. و کوشکی، ف. 1390. كاربرد روش تركيبي سطح پاسخ و شبكۀ عصبي مصنوعي در پيش‌بيني سينتيك خشك كردن يك مادۀ غذايي تحت شرايط مختلف خشك كردن. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 3(4): 51-64.

41.            مشكاني، س.م. مرتضوي، س.ع. ميلاني، آ. مختاریان، م. و صادقيان، ل.س. 1389. ارزيابي خواص مكانيكي و ويژگي‌هاي نوري فيلم خوراكي بر پايۀ ايزولۀ پروتئين نخود (Cicer arietinum L.) حاوي اسانس آويشن به كمك روش سطح پاسخ. مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، 2(3): 25-36.

 

چ) مقاله‌هاي ارائه شده در كنگره‌ها بین الملی

1.               Tavakolipour, H., Kalbasi-Ashtari, A. and Mokhtarian, M. 2016. Rheology of selected traditional grape molasses. The XVIIth International Congress of Rheology (ICR 2016). Aug. 8-13, 2016, Kyoto, Japan (Oral)

2.               Tavakolipour, H., Mokhtarian, M. and Kalbasi-Ashtari, A. 2016. Persian pistachio nut (Pistacia vera L.) dehydration in various conditions. WASET, Dubai 2016 Conference, Feb 25-26, 2016. (Oral)

3.               Tavakolipour, H., Madadlou, A. and Mokhtarian, M. 2014. Pomegranate seed oil encapsulation in the zein nanoparticles. International conference Bioscience (IBSC). 29-30-Septemper. Prince of Songkla University, Thailand. (Oral)

4.               Mokhtarian, M., Koushki, F. and Koushki, Z. 2012. Modeling of drying kinetic of pumpkin: Part I. Classical modeling. The First Middle East Drying Conference, Shahid Chamran University of Ahvaz & Rahavaran Fonoon Petrochemical Company, Mahshahr, Iran, February 19–20, 2012. (Oral)

5.               Mokhtarian, M. and Koushki, F. 2012. Modeling of drying kinetic of pumpkin: Part II. artificial neural approach. The First Middle East Drying Conference, Shahid Chamran University of Ahvaz & Rahavaran Fonoon Petrochemical Company, Mahshahr, Iran, February 19–20, 2012. (Oral)

 

ه) مقاله‌هاي ارائه شده در كنگره‌ها ملی و سمينارهاي داخلي

1.               مختاریان، م. و توکلی، ش. 1399. انواع رنگ‌های خوراکی طبیعی تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی. دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (پوستر).

2.               شعبانی، م. مختاریان، م. و کاظم‌پور، ر. 1399. استخراج ترکیبات زیست فعال و ضدمیکروبی عصارۀ اتانولی بره‌موم به روش خیساندن. دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (سخنرانی).

3.               مختاریان، م. و توکلی، ش. 1398. تأثیر خیساندن روی ویژگی‌های مهندسی برخی از ارقام پستۀ ایرانی (سفید و احمد آقایی). سومین کنگرۀ بین‌المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران-دانشگاه تربیت مدرس

4.               مختاریان، م. و توکلی، ش. 1398. گسترش ماندگاری مواد غذایی با استفاده از فناوری‌های نوین غذایی. سومین کنگرۀ بین‌المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران-دانشگاه تربیت مدرس (پوستر).

5.               شعبانی، م. و مختاریان، م. 1397. محصولات تراریخته یا دست‌کاری شده ژنتیکی. سومین همایش بین المللی، پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. همدان (سخنرانی).

6.               مختاریان، م. و شعبانی، م. 1397. آبزدایی قارچ دکمه‌ای به کمک مایکروویو و پیش‌بینی فاکتورهای مؤثر در فرآوری. سومین همایش بین المللی، پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. همدان (سخنرانی).

7.               توکلی، ش. و مختاریان، م. 1397. مروری بر روش‌های ریزپوشانی کاربردی در صنایع غذایی. سومین همایش بین المللی، پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. همدان (سخنرانی).

8.               مختاریان، م.، کوشکی، ز.، توکلی، ش. و طبیبی، م. 1397. مروری بر وضعیت آلودگی فرآورده‌های لبنی به آفلاتوکسین 1M. سومین همایش بین المللی، پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. همدان (سخنرانی).

9.               مختاریان، م. و شجاعی، آ. 1396. امکان‌سنجی استفاده از تیمارهای سانتریفوژ و زغال فعال جهت شفاف‌سازی آب کرفس. سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. تهران. 21-تیر ماه (پوستر).

10.            نعمت شاهی، م.م.، مختاریان، م.، توکلیپور، ح. و حسینی، ع. 1393. بهینه‌سازی شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی ویژگی‌های خشک کردن قارچ دکمه‌ای با کمک طرح مرکب مرکزی. کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها. دانشگاه تبریز. (پوستر).

11.            بشری، س. توکلیپور، ح. وظيفه‌دوست، م. و مختاریان، م. 1392. مطالعه فرآیند آبگیری اولتراسوند-اسمز ریواس و پارامترهای مؤثر. سومین همایش ملی امنیت غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

12.            رشیدزاده، ش. بخش آبادی، ح. مختاریان، م. و گرومی، م. 1390. اختلاط مالت‌ها به منظور تولید مواد اولیه مناسب، صنایع پخت و ماءالشعیر. همایش ملی صنایع غذایی. فناوری‌های نوین، کنترل کیفیت و بسته‌بندی مواد غذایی. باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان. (پوستر)

13.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. و کوشکی، ف. 1390. استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون و تابع پایه شعاعی در پیش‌بینی ویژگی‌های خشک کردن قارچ دکمه‌ای به کمک مایکروویو. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (ارائه شفاهی)

14.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. تخمین پارامترهای خشک کردن گوجه فرنگی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی هوشمند. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (ارائه شفاهی-انتخاب به عنوان مقاله برتر و چاپ در مجله)

15.            میلانی، آ. بخشی‌مقدم، ف. مرتضوی، س.ع. و مختاریان، م. 1390. مقایسه تنوع فراکسیون‌های نیتروژنی و خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئین نخود تولیدی به روش اسیدی و قلیایی (Cicer arietinum L.). بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

16.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. تاثیر دمای هوای خشک کردن بر ویژگی‌های انبارمانی برش‌های گوجه فرنگی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

17.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. تاثیر نوع بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پودر گوجه فرنگی در طی انبارمانی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

18.            مختاریان، م. توکلی‌پور، ح. ابهری، ح. و کوشکی، ف. 1390. تعیین و مقایسه ویژگی‌های ثقلی دو رقم پسته در طی بازآبپوشی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

19.            مختاریان، م. ابهری، ح. و کوشکی، ف. 1390. تعیین خواص هندسی دو رقم پسته در طی بازآبپوشی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

20.            مختاریان، م. توکلی‌پور، ح. و کوشکی، ف. 1390. پیش‌بینی خواص هندسی پسته با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

21.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. و کوشکی، ف. 1390. بهینه‌سازی فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک تکنیک سطح پاسخ. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

22.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. و کوشکی، ف. 1390. بررسی سینتیک خشک کردن هوای داغ کدوی سبز با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و تابع پایه شعاعی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

23.            مختاریان، م. شفافی زنوزیان، م. و کوشکی، ف. 1390. کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در  پیش‌بینی رفتار کدوی سبز در شرایط مختلف خشک کردن. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

24.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی  فرآیند خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی حلوایی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه صنعتی شریف- تهران. (پوستر)

25.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. مدل‌سازی فرآیند خشک کردن کیوی به کمک ابزار هوشمند شبکه عصبی مصنوعی. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

26.            مختاریان، م. کوشکی، ف. و بخش آبادی، ح. 1390. بررسی تجربی و تئوری فرآیند خشک کردن کدوی حلوایی به کمک روش خشک کردن با جریان هوای گرم. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

27.            بخش آبادی، ح. میرزایی، ح.ا. مختاریان، م. و عرب‌ عامریان، ف. 1390. کاربرد نانوتکنولوژی و پلیمرهای زیستی در بسته‌بندی موادغذایی. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

28.            بخش آبادی، ح. میرزایی، ح.ا. عرب‌ عامریان، ف. و مختاریان، م. 1390. میدان‌های مغناطیسی به ‌عنوان یک روش غیر حرارتی در غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

29.            بخش آبادی، ح. میرزایی، ح.ا. عرب‌ عامریان، ف. و مختاریان، م. 1390. کاربرد میکروارگانیسم‌ها در تولید رنگ. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

30.            بخش آبادی، ح. میرزایی، ح.ا. مختاریان، م. و عرب‌ عامریان، ف. 1390. کاربرد فیلم‌های خوراکی و بسته‌بندی هوشمند در صنایع غذایی. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

31.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. مدل‌سازی انتقال جرم سینتیک آبگیری اسمزی خربزه در حالت پایا. اولین سمینار ملی امنیت غذایی. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

32.            مختاریان، م. و کوشکی، ف. 1390. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی فرآیند خشک کردن قارچ دکمه‌ای با کمک آون مایکروویو. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه. (پوستر)

33.            بخش آبادی، ح. میرزایی، ح.ا. گرمه خانی، ا.د. مختاریان، م. جبراییلی، ش. شاکری، ز. و خانزادی، م. 1390. بررسی تأثیر غلظت محلول اسمزي بر سینتیک خشک کردن اسمزی سیب. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

34.            مختاریان، م. مشکانی، س.م. و کوشکی، ف. 1390. بررسی مدل‌های دینامیکی سینتیک خشک کردن قارچ دکمه‌ای به کمک آون مایکروویو. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

35.            مشکانی، س.م. مختاریان، م. توکلی پور، ح. صادقیان، ل.س. و بخشی‌مقدم، ف. 1390. انتخاب مناسب‌ترین مدل ریاضی جهت خشک کردن ورقه‌ای نازک کدوی سبز با فرآیند جابجایی هوای داغ. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

36.            مختاریان، م. عسکری، ب. کوشکی، ف. توکلی پور، ح. و نوبهار، ف. 1390. سینتیک خشک کردن و ارزیابی حسی برش‌های گوجه فرنگی در طی فرآیند جابه‌جایی هوای داغ. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

37.            کوشکی، ف. مختاریان، م. مشکانی، س.م. و بخشی‌مقدم، ف. 1390. خشک کردن ورقه‌ای نازک کیوی توسط فرآیند جابجایی هوای داغ. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

38.            آیدانی، ع. کاشانی‌نژاد، م. مختاریان، م. بخش آبادی، ح و جبراییلی، ش. 1390. بررسی تأثیر پیش فرآیند دما و غلظت محلول اسمزي بر سینتیک خشک کردن اسمزی پرتقال واریته سانجین. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

39.            مختاریان، م. کوشکی، ف. بخش آبادی، ح. و آرمین، م. 1390. بررسی مدل‌های ریاضی خشک کردن لایه‌ای نازک رقم ریوگرند Y گوجه فرنگی با فرآیند جابجایی هوای داغ. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. (پوستر)

40.            مختاریان، م. نوبهار، ف. توکلی‌پور، ح. و آرمین، م. 1387. بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در تولید پودر گوجه فرنگی. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. پارک علم و فناوری خراسان. پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی. مشهد مقدس. (پوستر)

 

خ) طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرا

1.                 بهینه‌سازی شرایط استخراج پکتین از پوست سبز گردو و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آن-همکار طرح- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2.                 تولید کنسانترۀ کدوی حلوایی و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، چشایی و رئولوژیکی و بکارگیری آن به عنوان یک جایگزین در فرمولاسیون مدل‌های غذایی (نوشیدنی‌ها)-مجری طرح- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3.                 طراحی و امکان‌سنجی ساخت یک خشک‌کن خورشیدی مجهز به جمع‌کنندۀ هوایی چندگذر جهت خشک کردن گیاهان دارویی و بررسی خصوصیات کیفی آن در یک مدل گیاهی (نعناع)-مجری طرح

4.                 تأثیر روش‌های مختلف آبزدایی بر سینیتیک خشک کردن و ویژگی‌های کیفی فلفل قرمز-همکار طرح-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

 

ح) کتاب‌های چاپ شده و در حال چاپ

1.                 اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی (تألیف)

2.                 عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی (تألیف)

3.                 مبانی فرآیند آبگیری اسمزی مواد غذایی و محصولات کشاورزی (اصول، مدل‌سازی، تجهیزات و کاربردها) (تألیف)

4.                 فناوری فرآوری زعفران (تألیف و گردآوری)

5.                 مقدمه‌ای بر فراورش میوه‌ها و سبزی‌ها (تألیف و گردآوری)

6.                 انطباق فشار هیدرواستاتیک بالا (HHP) برای عملیات فرآوری مواد غذایی (ترجمه)

7.                 نگهداری و گسترش ماندگاری (کاربردهای نور UV برای مواد غذایی مایع) (ترجمه)

 

داوری مقالات علمی-پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی

الف) مجلّۀ نوآوری در علوم و فنّاوري غذايي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

ب) مجلّۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شهید بهشتی

ج) مجلّۀ علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس

د) نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

A) Journal of Food Science and Technology International

B) Journal of Food Measurement and Characterization

C) African Journal of Engineering Research

پایان‌نامه

الف) استاد راهنما

1.               استخراج ترکیبات زیست فعال و ضدمیکروبی گلبرگ زعفران (Crocus sativus) با کمک فناوری گرمایش مقاومتی جهت گسترش ماندگاری کباب لقمۀ ماهی آمادۀ مصرف

2.               امکان تولید ماست قالبی غنی شده با کنسانترۀ پروتئینی هستۀ نارنج و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی آن

3.               مطالعۀ پرتودهی با اشعۀ گاما روی آلودگی‌زدایی میکروبی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پودر جوانۀ گندم طی دورۀ انبارمانی

4.               بررسی تأثیر فرآیند پرتوی گاما روی ویژگی‌های کیفی و بار میکروبی کشمش بی‌دانه طی دورۀ انبارمانی

5.               گسترش عمر ماندگاری میگوی تازه توسط پوشش خوراکی ژل آلوئه‌ورا حاوی عصارۀ چای سبز طی انبارمانی در یخچال

6.               تأثیر پوشش خوراکی بر پایۀ کنسانترۀ پروتئین آب پنیر (WPC) حاوی اسانس و عصارۀ اتانولی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به عنوان یک نگه‌دارندۀ طبیعی جهت گسترش ماندگاری فیلۀ ماهی سالمون و بررسی ویژگی‌های کیفی آن طی انبارمانی در سردخانه

7.               بررسی تأثیر عصارۀ اتانولی بره موم (propolis) روی ویژگی‌های کیفی و میکروبیولوژیکی همبرگر ماهی طی نگهداری در یخچال

8.               گسترش ماندگاری قارچ دکمه‌ای با استفاده از پوشش خوراکی بر پایۀ صمغ فارسی حاوی نانوذرات کیتوزان و ارزیابی خصوصیات کیفی طی نگهداری در یخچال

 

ب) استاد مشاور

1.     فرمولاسیون سس مایونز توسط آب پنیر تخمیری و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آن

2.     استخراج ترکیبات زیست فعال عصاره‌های چای سبز و قهوه سبز با کمک فراصوت و ریزپوشانی آنها در ساختار کیتوزوم و بررسی سینتیک رهایش در سیستم غذایی

3.     بررسی اثر متقابل نیسین و اسانس گیاه آویشن (zataria multiflora) کپسوله شده در بیو پلیمرکیتوسان به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی بر ماندگاری، ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پنیر سفید ایرانی

4.     کارآیی پوشش خوراکی برپایۀ کنسانترۀ پروتئین آب پنیر حاوی عصارۀ آبی گلبرگ زعفران (Crocus sativus) استخراج شده با کمک فراصوت بر ماندگاری، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فیلۀ ماهی سالمون ایرانی طی نگهداری در یخچال

5.     کاربرد پوشش خوراکی فعال برپایۀ ژل آلوئه‌ورا حاوی اسانس نعناع فلفلی جهت توسعۀ عمر ماندگاری خیار درختی و بررسی ویژگی‌های کیفی آن طی دورۀ انبارمانی

6.     تاثیر افزودن اولئورزینهای دارچین بر بهبود طعم و افزایش مدت ماندگاری سس مایونز

7.     بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی بره موم بر پایداری اکسیداتیو روغن آفتابگردان

8.     امکان جایگزینی ساکاروز با کنسانتره انجیر در کیک اسفنجی

9.     بررسی اثر جایگزینی پالپ خرما با ساکارز بر ماندگاری کیک یزدی

10.  تاثیر افزودن اولئورزین‌های زردچوبه بر بهبود پایداری روغن سویا

11.  بررسی افزودن اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر پایداری اکسیداتیو و زمان ماندگاریِ روغن بکر سویا

12.  امکان تولید ماست غنی شده با روغن بزرک و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آن

13.  بررسی تاثیر افزودن پودر صمغ کاروب بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی کیک مافین بدون گلوتن

14.  امکان تولید نوشیدنی بر پایه آب پنیر غنی شده با تمشک و ارزیابی مدت ماندگاری آن

15.  بررسی تاثیر بکارگیری کیتوزان و ژلاتین در شفاف سازی اب کرفس

 

Less
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش قوانین cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.