لیست آثاردکتر حمید توکلی‌پور

شرح فعاليت هاي  علمی (CV )  حمید توکلی پورv

§    مشخصات فردی

*       نام و نام خانوادگی: حمید  توکلی پور

*       ايميل : H.TAVAKOLIPOUR@GMAIL.COM

§    تحصیلات دانشگاهی

*      دکتری تخصصی( PhD ) : علوم و صنایع غذایی گرايش مهندسي صنايع غذايي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي (تهران) :  1373-1379

عنوان رساله دكتري: برسي عوامل موثر در فرايند خشك كردن  و انبارماني پسته (Pistacia vera L. )

*       فوق لیسانس ( MSc ): علوم و صنایع غذایی دانشكده كشاورزي  دانشگاه تهران:  1370-1372    

عنوان تز فوق ليسانس : تلخي زدايي از آب مركبات توسط سيستمهاي جذب سطحي و تبادل يوني   

*       لیسانس (BSc ) : مهندسی شیمی گرایش مهندسي صنایع غذایی  -  دانشكده مهندسي شيمي و نفت ،      دانشگاه صنعتی شریف ( تهران):  1363-1368                    

عنوان پروژه ليسانس : طراحی کامپیوتری مبدلهای حرارتی پوسته و لوله 

 §    سوابق کاری و اجرایی

*       رتبه دانشگاهی :  استاد یار پایه 15

*       1374 تا کنون : عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

*       1380 تا 1383 : مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.

 *       1368 تا 1370 : کارشناس پژوهشی مرکز شیمی و صنایع غذایی تحقیقات مهندسی جهاد خراسان.

§    فعالیتهای آموزشی

       کارشناسی :

   صنایع غذایی - اصول مهندسی صنایع غذایی 1و2 ، اصول طراحی کارخانجات ، سردخانه و انبار ، کنترل کیفیت.

        مهندسی شیمی - مبانی محاسبات مهندسی شیمی ( موازنه جرم و انرژی )، مکانیک سیالات مهندسی شیمی ، رئولوژی پلیمرها ، انتقال حرارت، انتقال جرم ، صنايع غذايي 1 و2

      کارشناسی ارشد :

 صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی تکمیلی ، خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی،  صنايع غذايي تكميلي .

      مهندسی شیمی - رئولوژی مواد غذایی ، مهندسی بیوشیمی، بسته بندی مواد غذایی.

 §    فعالیتهای علمی ـ پژوهشی

مقالات ISI  :    

1- Tavakolipour, H. ; Armin, M. and Kalbasi Ashtari,A.2010. Storage Stability of Kerman Pistachio Nuts(Pistacia vera L.). International Journal of Food Engineering,Vol.6,No.6:1-15.

2- Tavakolipour, H. and Kalbasi Ashtari,A.2010.Rheology of Selected Persian Honeys. International Journal of Food Engineering.

3- Tavakolipour, H. and Kalbasi Ashtari,A. 2008. Estimation of Moisture Sorption Isotherm in Kerman Pistachio. Journal of Food Process Engineering 31,564-582. 

4- Tavakolipour,H. and Kalbasi Ashtari,A.2007.Influence of gums on dough properties and flat bread quality of two Persian wheat varities.Journal of Food Process Engineering 30(1),24-37.

  مقالات علمی- پژوهشی :

1-  تعيين همبستگي ميان قوام سنج بوستويك و ويسكومتر دوراني در ارزيابي ويسكوزيته رب گوجه فرنگي، فصلنامه علوم و فناوري غذايي ، سال اول، شماره اول ، بهار 88، 1-13 .

2- تعيين استاندارد آزمون بوستويك جهت برآورد قوام رب گوجه فرنگي اسپتيك،  فصلنامه علوم و فناوري غذايي ، سال اول، شماره اول ، بهار 88، 43-51 .

3 - اثر پارامترهای خشک کردن بر شاخصهای کیفی پسته دامغان ( Pistacia vera L. ) و تعیین ضرایب نفوذ  موثر در شرایط بهینه این فرایند. مجله علوم و صنايع غذايي ايران، دوره 5 ، شماره 4 ، زمستان1387  ، 47-55 .

4- بررسی اثرات دما و رطوبت نسبی محیط انبار بر شاخصهای کیفی پسته در طول دوره انبارمانی .  مجله علوم و صنايع غذايي ايران، دوره 5 ، شماره 4 ، زمستان1387 ، 57-65 .

5- بهينه سازي فرايند خشك كردن موز با هواي داغ و مايكروويو.مجله علوم غذايي و تغذيه، دوره 6 ، شماره 21 ،زمستان 1387 ، 44-63 .

6- بررسي و مقايسه كيفيت ژلاتين اسيدي و قليايي پوست و باله كپور فيتوفاگ با منابع ديگر . پژوهش و سازندگي ، شماره 72 ،  پاييز 1385، 50-57.

7- تعیین منحنی های همدمای جذب و دفع رطوبت پسته و برازش مدلهای مختلف برای آن. مجله علوم کشاورزی،  سال هشتم، شماره 4 ، زمستان 1381، 61-80 .

تأليف و تدوین كتاب :

      1- راهنمای تشریحی اصول مهندسی صنایع غذایی انتشارات آييژ ، تهران : 1388

2- اصول مهندسی صنایع غذایی انتشارات آييژ ، تهران، 1376- 1387.

 چاپ اول : 1376  ؛ چاپ دوم ،  ویرایش اول: 1384 ؛ چاپ سوم ،  ویرایش دوم : 1387.

3- اصول خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی- انتشارات آييژ ، تهران :1386  .

4- خشک کردن مواد غذایی ، اصول و روشها -  انتشارات آييژ ،  تهران : 1380.

       طرح های تحقیقاتی :

1-  ( مجري) افزايش ماندگاري و كاهش آلودگي هاي ثانويه مغز پسته با استفاده از فن آوري پوشش دهي خوراكي و زيست سازگار، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار،1388 .

2-( مجري)  بهينه سازي فرايند خشك كردن ريواس جهت تهيه چاشني براي غذاهاي پروتئيني، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار،1387.

3-( مجري)  خشک کردن موز به دو روش میکروویو ، هوای داغ و مقایسه آنها ،  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار،1383.

4- (همكار)  بهينه سازي روشهاي فرآوري و توليد كشمش و برگه زردآلو، طرح توتك(تحقيقات ويژه توسعه كشور،1382 .

5- ( مجري) بهينه سازي فرايند خشك كردن و شرايط انبارماني پسته . طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني، وزارت صنايع، 1379 .

5-( مجري) استخراج و  پالایش روغن کبد ماهی ( از گونه های کوسه ماهیان) . تحقیقات مهندسی جهاد خراسان، 1369 .

مقالات منتشره درکنفرانسهای  بين المللي :

1- (Full Text) Biophysical properties of some Persian Honeys, International conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering(CBEE2009),Singapore,2009.

2- (Full Text) Study of red pepper drying with solar drier,6th Asia-Pacific drying conference(ADC2009),Bangkok,Thailand,2009.

3- (Full Text) Rheological properties of Persian honeys, 5th International Symposium on Food Rheology and Texture , Zurikh ,Switzerland, 2009.

4- (Abstract) Optimization of Rhubarb drying process for preparation of Rhubarb powder, 19th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailand, 2009.

5- (Abstract) A study on extraction methods of Barberry pigments, 19 th International Congress of Nutrition, Bangkok, Thailand, 2009.

6- (Full Text) Studying of edible coating application on productivity ratio in osmotic dehydration process of Apple rings.16th International Drying Symposium(IDS 2008).Hyderabad,India,2008.

7- (Abstract) Fatty acid composition of Persian pistachio nuts.5th Euro Fed Lipid Congress, Gothenburg, Sweden, 2007.

8- (Full Text) Air drying characteristics of Persian pistachio nuts.15th International drying Symposium (IDS 2006).Budapest, Hungary, 2006.

9- (Abstract) Extraction and Purification of Shark Liver Oil. 26th International Congress on Fat Research (ISF 2005),Prague, Czech Republic,2005.

10- (Abstract) Survey of Effective Parameters in Potato Drying for Production of a Fried Product. 26th International Congress on Fat Research (ISF 2005) ,Prague, Czech Republic,2005.

11-(Abstract)  Moisture sorption isotherms of pistachio nuts. International Symposium on Pistachio and Almonds ( ISHS 2005),Tehran,Iran,2005.

12- -(Abstract) - Effects of Storage conditions on quality characteristics of pistachio nuts.International Symposium on Pistachio and Almonds ( ISHS 2005),Tehran,Iran,2005.

13- Influence of some gums on dough rheology and bread quality from two variety of Iranian wheats.The XIV th International Congress on Rheology,Seol,Korea,2004.

مقالات منتشره در كنفرانسهاي ملي: 

1-   Effects of glycerol and polyethyleneglycol on physical properties of wheat starch edible films.18 National Food Congress ,Meshed,Iran,2008.

2- Effects of gamma irradiation on microbial load and physiochemical characteristics of Persian saffron.18 National Food Congress, Meshed, Iran, 2008.

3-   بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي پودر گوجه فرنگي در طي فرايند خشك كردن. اولين كنگره ملي توليد و فرآوري گوجه فرنگي ، مشهد ، 1387 .

4- مطالعه اثر پوشش هاي خوراكي بر خواص كيفي و فيزيكوشيميايي سيب هاي خشك شده به روش اسمزي .  هجدمين كنگره ملي صنايع غذايي ، مشهد ، 1387 .

5- بررسي عوامل موثر بر ظرفيت پوست گيري و برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي دانه آفتابگردان روغني استان گلستان.  هجدمين كنگره ملي صنايع غذايي ، مشهد ، 1387.

6- بهينه سازي پارامترهاي موثر در توليد پودر گوجه فرنگي . هجدمين كنگره ملي صنايع غذايي ، مشهد ، 1387 .

7- بررسي و مقايسه روشهاي مختلف استخراج رنگ زرشك . هجدمين كنگره ملي صنايع غذايي ، مشهد ، 1387 .

8- بهينه سازي فرايند خشك كردن ريواس براي تهيه پودر ريواس . هجدمين كنگره ملي صنايع غذايي ، مشهد ، 1387 .

9-   بررسي استفاده از مخلوط دو شيرين كننده آسه سولفام K  و آسپارتام بر مقاومت حرارتي آسپارتام در نوشابه رژيمي كولا. هجدمين كنگره ملي صنايع غذايي ، مشهد ، 1387 .

10- مطالعه اثر پوششهاي خوراكي بر خواص  كيفي و فيزيكوشيميايي سيب هاي خشك شده به روش اسمزي. هفدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ، اروميه، 1386.

11- مقايسه دو روش انبارماني پسته در اتمسفر كنترل شده و معمولي. اولين همايش ملي فراوري و بسته بندي بسته، مشهد،1386 .

12- بررسی امکان استخراج کنسانتره کشمش. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی،گرگان،1385.

13- بررسی رفتار سیالات غیر نیوتنی در طراحی بیوراکتورها.چهارمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی شریف،1382.

14- کاربرد روش HACCP  در فرایند تولید شیر خشک. نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و فراورده های آن،1381.

15- -  بررسی پارامترهای موثر در فرایند خشک کردن پسته و تعیین ضرایب نفوذ موثر آن. هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، دانشکده فنی  دانشگاه تهران،1381.

16- بررسی اثرات دما و رطوبت نسبی محیط انبار بر روی شاخص های کیفی پسته در طول دوره انبارمانی . هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران،  دانشکده فنی دانشگاه تهران،1381.

17- تعیین منحنی های جذب و دفع پسته و برازش مدلهای مختلف برای آن. ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان،1380.

18- تکنولوژی سیال فوق بحرانی و کاربرد آن در صنایع غذایی. همایش صنایع غذایی کشور،دانشگاه فردوسی مشهد،1377.

§ دوره های تخصصی

تکنولوژی نوين لیپیدها ، دانشکده مهندسی شیمی و بیولوژیکی، دانشگاه صنعتی چالمرز،گوتنبرگ، سوئد ، 12-16 سپتامبر،2007 .

مهندسی محیط زیست برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا . مدرس دوره :  دکتر امیر بدخشان ( استاد مدعو از دانشگاه کالگری کانادا ). دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف ، تابستان 1371 .

§ راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها

1-   راهنمائی بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد   ( مهندسی شیمی و صنایع غذایی)

2-   مشاوره بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد     ( مهندسی شیمی و صنایع غذایی)

بعلت حجم زياد عناوين از نوشتن موارد فوق خودداري شده است.

 § عضویت در انجمن ها و محافل علمی

1-  عضو انجمن مهندسین شیمی امریکا ( (AIChE

2- عضو انجمن مهندسین شیمی ایران  ( (IAChE

3- عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم کشاورزی و دامی

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

دکتر حمید توکلی‌پور
76٬500 ‎تومان 85٬000 ‎تومان
کتاب شامل هفت فصل است.فصل اول به معرفی عملیات واحد و اهمیت آن در پرداخته شده است،فصل دوم به‌همزدن و اختلاط در سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی و طراحی دستگاه‌های مربوط به آن اختصاص دارد،فصل سوم جداسازی مکانیکی شامل سانترفیوژ و فیلتراسیون‌ که از مراحل ضروری در هر واحد هستند را پوشش می‌دهد،فصل‌های چهارم و پنجم، عملیات تبخیر و خشک کردن را به تفصیل بیان می‌کند که...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.