لیست آثاردکتر رضا محمدی

دکتر رضا محمدی عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

بدون شك كتاب‌های حاضر بدون خطا و ايراد نيست و حتی ممكن است اساتيد و همكاران اختلاف نظراتی با مطالب ارائه‌شده داشته باشند. لذا خواهشمند است انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق پست الكترونيكی R.Mohammadi.bio@gmail.com با اينجانب در ميان بگذارند تا برای چاپ‌های احتمالی بعدی كتاب مورد استفاده قرار گيرند.

اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم

دکتر رضا محمدی
58٬500 ‎تومان 65٬000 ‎تومان
 بیوانرژیک و متابولیسم
اصول بیوشیمی لنینجر جلد سوم اصول بیوشیمی لنینجر جلد سوم 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد سوم

دکتر رضا محمدی
45٬000 ‎تومان 50٬000 ‎تومان
مسیرهای اطلاعاتی: بیولوژی مولکولی
بیوشیمی دولین جلد اول بیوشیمی دولین جلد اول 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی دولین جلد اول

دکتر رضا محمدی
90٬000 ‎تومان 100٬000 ‎تومان
همراه با ارتباطات بالینی
بیوشیمی دولین جلد دوم بیوشیمی دولین جلد دوم 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی دولین جلد دوم

دکتر رضا محمدی
90٬000 ‎تومان 100٬000 ‎تومان
بیوشیمی پزشکی هارپر بیوشیمی پزشکی هارپر 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی پزشکی هارپر

دکتر رضا محمدی
40٬500 ‎تومان 45٬000 ‎تومان
دانلود کاتالوگ
درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم) درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم) 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

دکتر رضا محمدی
40٬500 ‎تومان 45٬000 ‎تومان
عملكرد طبيعی هر سلول وابسته به نظم و انضباطی (ديسيپلينی) است كه در بين اجزاء تشكيل‌دهنده سلول وجود دارد و تغييراتی كه در سلول برای رشد، تكثير و بقاء سلول رخ می‌دهد می‌بايست تابع اين نظم و انضباط باشد. اگر اين نظم رعايت نشود، آنگاه عملكرد طبيعی سلول دچار اختلال شده و بيماری حاصل می‌شود. در بسياری از موارد برای شناسايی و تشخيص اين بيماری‌ها از تغييرات...
درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی مولکول - سلول درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی مولکول - سلول 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی مولکول - سلول

دکتر رضا محمدی
58٬500 ‎تومان 65٬000 ‎تومان
در درسنامه بيوشيمی مولكول-  سلول به اجزاء تشكيل‌دهنده سلول‌ها پرداخته می‌شود. در اين راستا دانشجو با ساختمان و فعاليت بيومولكول‌ها و ماكرومولكول‌های تشكيل‌دهنده بافت‌های بدن و شركت‌كننده در واكنش‌های بيوشيميايی شامل اسيدهای آمينه، كربوهيدرات‌ها، پروتئين‌ها، آنزيم‌ها، ويتامين‌ها، نوكلئوتيدها و اسيدهای نوكلئيک و همچنين فرايند‌های حفظ و انتقال اطلاعات ژنتيكی...
قارچ شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی 2
  • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

قارچ شناسی پزشکی

دکتر رضا محمدی
18٬000 ‎تومان 20٬000 ‎تومان
کتاب درسی خود آموز
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.