لیست آثاردکتر رضا محمدی

دکتر رضا محمدی عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

بدون شک كتاب‌های حاضر بدون خطا و ايراد نيست و حتی ممكن است اساتيد و همكاران اختلاف نظراتی با مطالب ارائه‌شده داشته باشند. لذا خواهشمند است انتقادات و پيشنهادات خود را از طريق پست الكترونيكی R.Mohammadi.bio@gmail.com با اينجانب در ميان بگذارند تا برای چاپ‌های احتمالی بعدی كتاب مورد استفاده قرار گيرند.

بیشتر
اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول

دکتر رضا محمدی
189٬000 ‎تومان 210٬000 ‎تومان
ساختمان و کاتالیز دانلود کاتالوگ رنگی تصاویر کتاب‌های دکتر رضا محمدی
اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم

دکتر رضا محمدی
234٬000 ‎تومان 260٬000 ‎تومان
بیوانرژیک و متابولیسم دانلود کاتالوگ تصاویر رنگی کتاب‌های دکتر رضا محمدی
اصول بیوشیمی لنینجر جلد سوم اصول بیوشیمی لنینجر جلد سوم 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

اصول بیوشیمی لنینجر جلد سوم

دکتر رضا محمدی
135٬000 ‎تومان 150٬000 ‎تومان
مسیرهای اطلاعاتی: بیولوژی مولکولی دانلود کاتالوگ رنگی تصاویر کتاب‌های دکتر رضا محمدی
بیوشیمی دولین جلد اول بیوشیمی دولین جلد اول 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی دولین جلد اول

دکتر رضا محمدی
342٬000 ‎تومان 380٬000 ‎تومان
همراه با ارتباطات بالینی دانلود کاتالوگ تصاویر رنگی کتاب‌های دکتر رضا محمدی
بیوشیمی دولین جلد دوم بیوشیمی دولین جلد دوم 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی دولین جلد دوم

دکتر رضا محمدی
342٬000 ‎تومان 380٬000 ‎تومان
همراه با ارتباطات بالینی دانلود کاتالوگ رنگی کتاب کتاب‌های دکتر رضا محمدی
بیوشیمی پرستاری و مامایی
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی پرستاری و مامایی

دکتر رضا محمدی
90٬000 ‎تومان 100٬000 ‎تومان
کتاب‌های دکتر رضا محمدی
بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد اول بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد اول 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد اول

دکتر رضا محمدی
175٬500 ‎تومان 195٬000 ‎تومان
ساختمان و فعالیت دانلود کاتالوگ تصاویر رنگی کتاب‌های دکتر رضا محمدی
بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد دوم بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد دوم 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد دوم

دکتر رضا محمدی
265٬500 ‎تومان 295٬000 ‎تومان
متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی دانلود کاتالوگ رنگی تصاویر کتاب‌های دکتر رضا محمدی
خونگیری خونگیری 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

خونگیری اصول و تکنیک ها مجموعه کتاب‌های کار در آزمایشگاه تشخیص طبی

دکتر رضا محمدی
63٬000 ‎تومان 70٬000 ‎تومان
هدف از کتاب خونگیری، اصول و تکنیک‌ها، ارائه یک کتاب نسبتا جامع در خصوص تکنیک‌های خونگیری به همراه آشنایی با تجهیزات و وسایل این بخش در کنار ارائه دستورالعمل‌های لازم جهت تهیه نمونه مناسب پیشگیری و مدیریت حوادث رخداده می‌باشد که کارمندان بخش خونگیری می‌توانند بر اساس آن آموزش لازم را دریافت کنند و با مطالعه آن به اطلاعات خوبی در خصوص کار در این بخش برسند....
درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم) درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم) 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

دکتر رضا محمدی
126٬000 ‎تومان 140٬000 ‎تومان
عملكرد طبيعی هر سلول وابسته به نظم و انضباطی (ديسيپلينی) است كه در بين اجزاء تشكيل‌دهنده سلول وجود دارد و تغييراتی كه در سلول برای رشد، تكثير و بقاء سلول رخ می‌دهد می‌بايست تابع اين نظم و انضباط باشد. اگر اين نظم رعايت نشود، آنگاه عملكرد طبيعی سلول دچار اختلال شده و بيماری حاصل می‌شود. در بسياری از موارد برای شناسايی و تشخيص اين بيماری‌ها از تغييرات...
درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی مولکول - سلول درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی مولکول - سلول 2
 • ارزان شده / -10%
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

درسنامه بیوشیمی پزشکی- بیوشیمی مولکول - سلول

دکتر رضا محمدی
171٬000 ‎تومان 190٬000 ‎تومان
در درسنامه بيوشيمی مولكول-  سلول به اجزاء تشكيل‌دهنده سلول‌ها پرداخته می‌شود. در اين راستا دانشجو با ساختمان و فعاليت بيومولكول‌ها و ماكرومولكول‌های تشكيل‌دهنده بافت‌های بدن و شركت‌كننده در واكنش‌های بيوشيميايی شامل اسيدهای آمينه، كربوهيدرات‌ها، پروتئين‌ها، آنزيم‌ها، ويتامين‌ها، نوكلئوتيدها و اسيدهای نوكلئيک و همچنين فرايند‌های حفظ و انتقال اطلاعات ژنتيكی...
ضروریات بیوشیمی آموزش ضروریات بیوشیمی آموزش 2
 • ارزان شده / -10%
 • جدید
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

ضروریات بیوشیمی آموزش

دکتر رضا محمدی
342٬000 ‎تومان 380٬000 ‎تومان
امروزه مجموعه کتاب‌های ضروریات بیوشیمی نامی آشنا در ميان دانشجويان رشته‌های وابسته به علوم پزشكی و به خصوص داوطلبين آزمون‌های كارشناسی ارشد و Ph.D است. در مجموعه پنج جلدی این مجموعه به ترتیب در جلدهای اول  تا پنجم به تكنيک‌ها وروش‌های بيوشيميايی، بيوشيمی ساختمانی، بيوشيمی متابوليسم، بيوشيمی اختصاصی و بيولوژی مولكولی پرداخته شده است. در فصول این کتاب‌ها،...
سوالات و آزمون‌ها همراه با پاسخ‌های تستی سوالات و آزمون‌ها همراه با پاسخ‌های تستی 2
 • ارزان شده / -10%
 • جدید
موجود
پزشکی

ضروریات بیوشیمی سوالات و آزمون‌ها همراه با پاسخ‌های تستی

دکتر رضا محمدی
261٬000 ‎تومان 290٬000 ‎تومان
امروزه مجموعه کتاب‌های ضروریات بیوشیمی نامی آشنا در ميان دانشجويان رشته‌های وابسته به علوم پزشكی و به خصوص داوطلبين آزمون‌های كارشناسی ارشد و Ph.D است. در مجموعه پنج جلدی این مجموعه به ترتیب در جلدهای اول  تا پنجم به تكنيک‌ها وروش‌های بيوشيميايی، بيوشيمی ساختمانی، بيوشيمی متابوليسم، بيوشيمی اختصاصی و بيولوژی مولكولی پرداخته شده است. در فصول این کتاب‌ها،...
ضروریات بیوشیمی پاسخ‌های تشریحی ضروریات بیوشیمی پاسخ‌های تشریحی 2
 • ارزان شده / -10%
 • جدید
موجود
علوم پزشکی و پیراپزشکی

ضروریات بیوشیمی پاسخ‌های تشریحی

دکتر رضا محمدی
256٬500 ‎تومان 285٬000 ‎تومان
امروزه مجموعه کتاب‌های ضروریات بیوشیمی نامی آشنا در ميان دانشجويان رشته‌های وابسته به علوم پزشكی و به خصوص داوطلبين آزمون‌های كارشناسی ارشد و Ph.D است. در مجموعه پنج جلدی این مجموعه به ترتیب در جلدهای اول  تا پنجم به تكنيک‌ها وروش‌های بيوشيميايی، بيوشيمی ساختمانی، بيوشيمی متابوليسم، بيوشيمی اختصاصی و بيولوژی مولكولی پرداخته شده است. در فصول این کتاب‌ها،...
محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با  پذیرش کوکی Cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.